Her finder du info vedr. alle de projekter, borgerforening arbejder med.

Terslev Forum

Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder på at genoplive Terslev Forum.

Første møde har allerede været afholdt og vi ser frem til et konstruktivt samarbejde blandt alle interessenter i Terslev.

Formålet med Terslev Forum er at forsøge at samle alle interessenter i Terslev, således at vi sammen kan styrke fælleskabet i vores dejlige Terslev.

 

Næste møde i Terslev Forum, bliver i september. Dato ikke fastsat endnu.

Velkommen til Terslev

Projekt – Velkommen til Terslev.

Som et led i Dialogprojektet, er arbejdsgruppen Synlighed og Kommunikation, i gang med at lave en lille velkomstfolder.

Helt konkret arbejder vi på, at arrangerer 1-2 velkomst møder om året.

Her vil Borgerforeningen bl.a. byde alle nye borger i Terslev velkommen.

Vi er lige nu, i gang med at lave en lille spørgeundersøgelse, hvor du som borger i Terslev kan byde ind med, hvad du syntes er vigtigt at fortælle nye borger.

Spørgeundersøgelsen bliver sat i gang hen over sommeren. Invitation til at deltager i spørgerundersøgelsen bliver offentliggjort her på hjemmesiden, på Facebook, i Info-tavlen og i Brugsen.

Borgerforeningen håber at i alle vil bidrage med jeres synspunkter.

Ny info tavle

Vi arbejder pt. på at indkøbe og opsætte en nye info-tavle på facaden ind til Brugsen. Den kommer til at hænge til venstre for indgangen 🙂

Samtidig med at man som i dag kan ophænge opslag i tavlen, så arbejder vi også på at den kan få sin egen digital-skærm. Således at den bliver mere brugervenlig.

Vi glæder os, til at kunne præsentere den nye info-tavle forhåbentlig her i 2017 🙂

Terslev Bladet

Bestyrelsen har inviteret flere interessenter til møde vedr. at udgiv 2-4 udgaver af Terslev Bladet.

Formålet med bladet:

Vi ønsker at fortælle alle om, at vi fremover vil bruge vores hjemmeside som det primære kommunikationsmiddel.
Herudover vil vi selvfølgelig også bruge opslag på Facebook og infotavlen ved brugsen.
Indholdet i Bladet bliver korte publikationer om hvad der sker i Terslev, lidt billeder og måske et interview eller to.
Der kommer også en kalender med info om alt (vi håber at få alle interessenter med), hvad der sker i Terslev.

Næste møde i arbejdsgruppe Synlighed og kommunikation er til august og næste møde i Terslev Forum, som skal udgive bladet er til september.

Vedtægter

Bestyrelsen er igen med at gennemgå vores vedtægter.

De nye vedtægter bliver fremlagt til godkendelse, til generalforsamlingen i 2018.

Indtil da, er det fortsat de gamle vedtægter der er gældende