[vc_row][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Nedenfor finder du de projekter der er gang i lige nu i forbindelse med dialogprojektet. Nogle af projekterne mangler vi stadig at få nogen til at hjælpe med. Alle i Terslev er velkomne til at byde ind, vi har brug for alt den hjælp vi kan få hvis vi skal have alle projekterne til at lykkes.

Fællesskab.

Projekttitel Fælleshus
Beskrivelse Etablering af et fælleshus i Terslev med tilhørende udeareal, hvor både ældre og unge kan mødes.
Tidsperspektiv Langsigtet.
Tilknytning til fokusområder Fællesskab.
Ansvarlig Arbejdsgruppe nedsat til borgermødet
Handlinger Udarbejd plan for udvikling og finansiering af fælleshus.

 

Projekttitel Hal
Beskrivelse Der skal laves en undersøgelse af behovet for en udbygning af hallen.
Tidsperspektiv Langsigtet.
Tilknytning til fokusområder Fællesskab.
Ansvarlig Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson.
Handlinger Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og lav plan for udvikling af projekt, finansiering og drift m.v.

 

Projekttitel Flere aktiviteter for unge.
Beskrivelse Der ønskes flere aktiviteter for de unge i Terslev. Det kunne evt. foregå i samarbejde med motorcykelklubben eller sognegården.
Tidsperspektiv Kortsigtet.
Tilknytning til fokusområder Fællesskab.
Ansvarlig Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson.
Handlinger Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og lav plan for indgåelse af samarbejder og udvikling af projekter målrettet unge.

 

Projekttitel Velkomstpakke og nyhedsbrev.
Beskrivelse Udarbejdelse af en velkomstpakke til nye beboere i Terslev og et nyhedsbrev.
Tidsperspektiv Kortsigtet.
Tilknytning til fokusområder Fællesskab.
Ansvarlig Borgerforeningen.
Handlinger Nedsæt arbejdsgruppe og udvikl velkomstpakken og lav plan for produktion og distribution m.v.

 

Projekttitel Årlig byfest.
Beskrivelse Der ønskes en årlig byfest, hvor der evt. kan være kagekonkurrence, være musik og underholdning for børnene.
Tidsperspektiv Kortsigtet.
Tilknytning til fokusområder Fællesskab.
Ansvarlig Borgerforeningen.
Handlinger Nedsæt arbejdsgruppe og udvikl plan for byfesten og hvordan den realiseres og kommunikeres.

 

Projekttitel Synlighed og kommunikation.
Beskrivelse Større synlighed og bedre kommunikation borgerne imellem.
Tidsperspektiv Langsigtet.
Tilknytning til fokusområder Fællesskab.
Ansvarlig Arbejdsgruppe.
Handlinger Nedsæt arbejdsgruppe og plan for udarbejdelse af platform for kommunikation.

 

Projekttitel Fejring af årstiderne.
Beskrivelse Markering og fejring af årstiderne gennem opsætning af juletræ og andet pynt samt aktiviteter.
Tidsperspektiv Kortsigtet.
Tilknytning til fokusområder Fællesskab.
Ansvarlig Borgerforeningen.
Handlinger Nedsæt arbejdsgruppe og plan for udvikling og afholdelse af årstidsbestemt aktivitet for de forskellige årstider.

 

Projekttitel Legeplads + omsorgsgrupper.
Beskrivelse Opførelsen af en ny legeplads i byen samt etablering af omsorgsgrupper for blandt andet børn og ældre.
Tidsperspektiv Langsigtet.
Tilknytning til fokusområder Fællesskab.
Ansvarlig Nedsat arbejdsgruppe.
Handlinger Udvikl plan for opførelse af ny legeplads og oprettelse, synliggørelse og organisering af omsorgsgrupper.

Synlighed:

Projekttitel Hjemmeside.
Beskrivelse Oprette/opdatere hjemmeside med information om, hvad der sker i lokalområdet
Tidsperspektiv Kortsigtet.
Tilknytning til fokusområder Synlighed.
Ansvarlig Borgerforeningen. Mads Robinson Mouritzen
Handlinger Find platform eller opdater eksisterende platform, så den er up to-date og synlig for alle borgere i Terslev.

 

Projekttitel Synliggør informationstavle.
Beskrivelse Informationstavlen ved Brugsen skal gøres mere synlig. Den skal evt. bare vendes.
Tidsperspektiv Kortsigtet.
Tilknytning til fokusområder Synlighed.
Ansvarlig Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson
Handlinger Nedsæt arbejdsgruppe og tag kontakt til ansvarlige for tavle og indgå dialog om flytning af tavle.

 

Sammenhænge:

Projekttitel Byskov.
Beskrivelse Kirkens jord omdannes til skov i samarbejde med Naturstyrelsen.
Tidsperspektiv Langsigtet – 4 år.
Tilknytning til fokusområder Sammenhænge.
Ansvarlig Menighedsrådet.
Handlinger Nedsat arbejdsgruppe og tag kontakt til ejer af jorden og lav en plan for området.

 

Projekttitel Offentlig transportbehov.
Beskrivelse Undersøgelse af hvad det reelle transportbehov er.
Tidsperspektiv Langsigtet
Tilknytning til fokusområder Sammenhænge.
Ansvarlig Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson.
Handlinger Nedsæt en arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig og lav en plan for processen.

 

Projekttitel Bedre stibelysning.
Beskrivelse Der ønskes bedre belysning langs stierne.
Tidsperspektiv Langsigtet
Tilknytning til fokusområder Sammenhænge.
Ansvarlig Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson.
Handlinger Nedsæt arbejdsgruppe og undersøg muligheder for analyse af transportbehov. Start med kontakt til kommunen.

 

Projekttitel Forskønnelse af byen.
Beskrivelse Der ønskes byforskønnelse i form af eksempelvis plantning af blomsterløg og opstilling af bord-bænkesæt.
Tidsperspektiv Kortsigtet.
Tilknytning til fokusområder Sammenhænge.
Ansvarlig Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson.
Handlinger Nedsæt arbejdsgruppe og undersøg muligheder for finansiering og indkøb og plantning af blomster eller indkøb og placering af borde-bænke.

 

Projekttitel Forskønnelse af rundkørsel og plads ved brugsen.
Beskrivelse Rundkørsel og plads ved Brugsen skal gøre pænere
Tidsperspektiv Langsigtet.
Tilknytning til fokusområder Sammenhænge.
Ansvarlig Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson.
Handlinger Nedsæt arbejdsgruppe og tag kontakt til ejer/myndighed, der har ansvaret/ejer området. Lav skitse for forskønnelse og søg finansiering.

 

Projekttitel Ternesø.
Beskrivelse Der er et ønske om at øge tilgængelighed til Ternesø og genetablere naturen i området.
Tidsperspektiv Langsigtet.
Tilknytning til fokusområder Sammenhænge.
Ansvarlig Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson.
Handlinger Nedsæt arbejdsgruppe og tag kontakt til lodsejere og lav plan for øget tilgængelighed og genetablering af naturen i området.

 

Erhverv

Projekttitel Flere delikatesser.
Beskrivelse Muligheden for flere små delikatesseforretninger, evt. som pop-up.
Tidsperspektiv Langsigtet.
Tilknytning til fokusområder Erhvervsliv.
Ansvarlig Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson.
Handlinger Nedsat arbejdsgruppe og undersøg, hvad der skal til at lokke igangsættere til, der vil stå for midlertidige eller mere permanente tiltag omkring udsalg af delikatesser m.v.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]