Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 20/02/2020
19:00 - 21:00

Lokation
Sognegården Terslev

Kategori


 

Terslev Borger og Erhvervsforening
afholder generalforsamling torsdag d. 20/2 2020 kl. 19:00-21:00

Der vil blive serveret kaffe og kage.

1. Valg af Dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Økonomi
     1. Regnskab
     2. Forslag til budget.
     3. Fastsættelse af kontingent for erhvervsmedlemmer.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af
     a. Bestyrelsesmedlemmer jfr. § 7, stk. 1
     b. Bestyrelsessuppleanter jfr. § 7, stk. 2
     c. Revisor og revisor suppleant jfr. § 8, stk. 2
7. Nedsættelse af udvalg
8. Eventuelt

Bestyrelsen