På grund af Corona situationen i Danmark

har COOP A.M.B.A valgt at suspenderer 

afholdelsen af årsmødet i 2020

Pressemeddelelsen fra Coop a.m.b.a

Covid-19-situationen er desværre stadig alvorlig og vil påvirke vores indsatser lang tid fremover. Coop ambas bestyrelse har på deres møde 15. maj besluttet at suspendere kravet om afholdelse af ordinære årsmøder for 2020.

I første omgang traf bestyrelsen den 20. marts beslutning om at udsætte fristen for at holde årsmøder. Denne frist blev fastsat, da bestyrelsen på daværende tidspunkt havde håbet, at det var muligt at kunne mødes i større forsamlinger inden for denne periode. Det har desværre vist sig, at det efter regeringens tiltag og retningslinjer stadig ikke er muligt at afholde større forsamlinger, og der er længere udsigter til, at det igen kan lade sig gøre.

Coop ambas bestyrelse mener ikke, at det giver mening at udsætte fristen for at holde årsmøder endnu en gang, da der er risiko for, at det heller ikke er muligt at mødes i større forsamlinger efter denne tidsfrist. Derudover vil det ordinære årsmøde for 2020 komme til at ligge for tæt årsmødet for 2021.

Derfor har bestyrelsen valgt at suspendere for kravet om at holde ordinære årsmøder for resten af 2020. Butiksbestyrelser vil dog have mulighed for at holde et ekstraordinært årsmøde, hvis der er behov for det, når rammerne for at forsamles bliver udvidet.

I forhold til brugsforeningernes generalforsamlinger er der særlige regler, og vi henviser til Brugsforeningernes Arbejdsgiverforenings retningslinjer på www.ba.dk.

De konkrete spørgsmål, denne beslutning kan rejse, har vi besvaret i en Q&A, I kan finde her.