Terslev Borger & Erhvervsforening, indkalder hermed til Generalforsamling onsdag d.20/2 2019 kl 18:00 i samlingslokalet på Terslevskole.
Dagsorden i.flg. vedtægterne: Vedtægter_2018

 1. Dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Økonomi
  1. Regnskab
  2. Forslag til budget.
  3. Fastsættelse af kontingent for erhvervsmedlemmer.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af
  1. Bestyrelsesmedlemmer jfr. § 7, stk. 1
  2. Bestyrelsessuppleanter jfr. § 7, stk. 2
  3. Revisor og revisor suppleant jfr. § 8, stk. 2
 7. Nedsættelse af udvalg

 

Der vil blive serveret en let anretning.