Højdepunkter fra generalforsamlingen 2018

Generalforsamling 2018 er vel overstået.
Mødet blev afholdt i god ro og orden. Bestyrelsen vil takke alle fremmødte, for et godt møde.

Her er i overskrifter, hovedtemaerne fra mødet.

Formandens beretning: 

Her takkede formanden dem der er udtrådt af bestyrelsen, kommunikationsgruppen  og bestyrelsen for deres indsats i det forgående år.

Formanden fortalte også om alle de aktiviteter som borgerforeningen har gennemført og arbejdet med i 2017

 

Indkomne forslag:

Under punktet, blev bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer behandlet.
Efter en god og konstruktiv debat, blever de nye vedtægter sat til afstemning, hvor de blev enstemmig godkendt.
De støste ændringer i de nye vedtægter er borgerforenings navn og medlemskontingentet. Fremover hedder borgeforeningen, Terslev Borger og Erhvervsforening. Det personlige medlemsskab og medlemsskab for foreninger i Terslev og Terslev sogn er blevet kontingent frit.

På hjemmesiden kan i læse de nye vedtægter.

Regnskab:

Herefter blev regnskabet for 2017, samt budgettet for 2018 fremlagt og godkendt.

Valg:

Dernæst var der valg til bestyrelsen, som pr. dagsdato og frem til generalforsamlingen 2019, består af:

Henriette Flændsdal

Ane-Marie Christensen

Marianne Mathiassen

Lone Oleander

Martin Oleander

Henriette Madsen

Brian Mathiassen

Som suppleant blev Ivan Flændsdal og Rikke Sunding valgt.
Som revisor blev Kate Weber valgt, og som revisor suppleant blev Jens Peter Olsen valgt.

Bestyrelsen vil gerne takke alle der er trådt ud af bestyrelsen, for deres indsats og samtidig ønske alle nye velkommen.

Udvalg:

Inden punktet eventuelt, blev der nedsat et udvalg, der skal kigge på muligheden for at købe den gamle børnehave.

Evt:

Under punktet eventuelt, blev folderen Velkommen til Terslev efterspurgt. Folderen kommer på hjemmesiden til fri download, snarrest, og bestyrelsen vil opfordre alle grundejerforeninger mv, at udlevere folderen til nye beboer.